• img

手机底部版权

检测中心0454-8326353     传真:0454-8311260
办 公 室:0454-8326345         传真:0454-8326360
编 辑 部:0454-8326352         传真:0454-8326352
地   址:黑龙江省佳木斯市安庆街3号 
E-Mail:jczx@jexm.net                   
 
浏览量:

订阅方式

《防爆电机》双月刊 ,国家级学术期刊,国内外公开发行img

国内刊号:CN23-1259/TM 国际刊号:ISSN1008-7281
邮发代号:14-195
订阅方式:全国各地邮局 定价:8元
地址:黑龙江省佳木斯市安庆街3号
电话:0454-8326352
传真:0454-8326352
E-mail:bjb6352@126.com
QQ: 2369214531